Edunvalvontavaltakirjan laatiminen


Sairastuminen, onnettomuus tai ikääntyminen voi aiheuttaa tilanteen, jossa  menettää osan toimintakyvystä. Kuka tuolloin päättää hoitoosi ja omaisuuteesi liittyvät asiat? 


Läheisten mahdollisuudet hoitaa pankki- vakuutus- ja omaisuudenhoitoasioita ovat erittäin vähäiset ilman Edunvalvontavaltakirjaa.

Valtuutuksen tekeminen on valitettavasti myöhäistä silloin, kun tahtoa ei kyetä ilmaisemaan. Edunvalvontavaltuutus on yleisvaltuutus, jolla valitsemasi henkilö pystyy puolestasi hoitamaan lähes kaikki asiasi, kuten olisit niitä itse hoitamassa. 

Lomakkeeseen Lisätään oikeat henkilötiedot, kuten valtuuttaja, valtuutettu, sekä todistajien nimet, jonka jälkeen asiakirja on valmis tulostettavaksi.

Hinta
19,90 €
Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja

  • Edunvalvontavaltakirja
  • Edunvalvontavaltakirja

Tyypillisesti edunvalvontavaltuutuksessa valtuutetaan läheinen, kuten oma lapsi, tai lapsenlapsi toimimaan kaikissa valtuuttajan taloudellisissa sekä henkilöä koskevia asioissa valtuutuksen tekijän puolesta.

Edunvalvontavaltuutus on aina tehtävä kirjallisesti. Asiakirjasta on käytävä ilmi valtuuttaja ja valtuutettu.

Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja. Todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä.

Valtuuttajan kotipaikkakunnan maistraatti, joka toimii holhousviranomaisena, vahvistaa edunvalvontavaltakirjan, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt siten, ettei hän kykene enää huolehtimaan omasta edustaan ja asioistaan.